A MiFID II. aktuális kérdései

Az alábbi összefoglalóban gyujtöttük össze a 2004/39/EU irányelvhez (MIFID I.), a 2014/65/EU irányelvhez (MiFID II) és a 600/2014/EU rendelethez (MiFIR) kapcsolódó szabályozástechnikai sztenderdek (RTS-ek) és végrehajtás-technikai sztenderdek (ITS-ek) aktuális állapotát.

Az RTS / ITS témaköre és elérhetosége, valamint a MIFID I-beli, MiFID II-beli, MiFIR-beli felhatalmazás:   MIFID I / MiFID II / MiFIR
RTS 1. A befektetési vállalkozásokra és kereskedési helyszínekre vonatkozó, a részvényekkel, letéti igazolásokkal, tozsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos transzparencia követelmények
  MiFIR 4. cikk (6), 7. cikk (2), 14. cikk (7), 20. cikk (3), 22. cikk (4), 23. cikk (3)
RTS 2. A befektetési vállalkozásokra és kereskedési helyszínekre vonatkozó, a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott eszközökkel kapcsolatos transzparencia követelmények
  MiFIR 1. cikk (8), 9. cikk (5), 11. cikk (4), 21. cikk (5), 22. cikk (4)
RTS 3. Volumenkorlátozási mechanizmus és információ rendelkezésre bocsátása az átláthatóság és egyéb számítások céljára
  MiFIR 5. cikk (9), 22. cikk (4)
RTS 4. A kereskedési kötelezettségre vonatkozó eljárás az elszámolási kötelezettség alá eso származtatott ügyletekre
  MiFIR 32. cikk (2) b), (6)
RTS 5. A származtatott ügyletek Unión belüli közvetlen, jelentos és elore látható hatása a szabályozott piacokon, MTF-eken vagy OTF-eken való kereskedés kötelezettsége szempontjából
  MiFIR 28. cikk (2) és (5)
RTS 6. Az algoritmikus kereskedési technikát alkalmazó befektetési vállalkozások szervezeti követelményei
  MiFID II 17. cikk (7) (d)
RTS 7. A kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelmények
  MiFID II 48. cikk (12) (a), (c), (g)
RTS 8. Az árjegyzési megállapodásokkal és rendszerekkel szembeni követelmények meghatározása
  MiFID II 17. cikk (7) a)-c), 48. cikk (12) a), f)
RTS 9. A végre nem hajtott megbízások aránya (algoritmikus kereskedés)
  MiFID II 48. cikk (6), (12) b)
RTS 10. Tisztességes és megkülönböztetéstol mentes közös ügyintézési helyrol végzett szolgáltatásokról és díjstruktúrákról
  MiFID II 48. cikk (12) d)
RTS 11. Minimális árlépésközök a részvények, letéti igazolások, tozsdén kereskedett alapok vonatkozásában
  MiFID II 49. cikk (3)-(4)
RTS 12. Meghatározás arról, hogy egy szabályozott piac mikor minosül lényegesnek az adott eszköz likviditása tekintetében
  MiFID II 48. cikk (12) e)
RTS 13. Felhatalmazás, szervezeti követelmények és az ügyletek nyilvánosságra hozatala az adatszolgáltató szolgáltatást nyújtók számára
  MiFID II 61. cikk (2), (4) a), b), 64. cikk (6), (8) a)-c), 65. cikk (6), (8), 66. cikk (5)
RTS 14. Kereskedés elott és kereskedés után szolgáltatandó adatok, az említett információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az adatok bontásának szintje
  MiFIR 12. cikk (2)
RTS 15. Klíring hozzáférés a kereskedési csatornákkal és központi szerzodo felekkel kapcsolatban
  MiFIR Aricles
35 (6),
36 (6)
RTS 16. A referenciaértékekhez (benchmarks) való hozzáférés
  MiFIR 37. cikk (4)
RTS 17. A pénzügyi eszközök szabályozott piacra kereskedési célból történo bevezetése
  MiFID II 51. cikk (6)
RTS 18. A pénzügyi eszköz kereskedésének felfüggesztése és beszüntetése kapcsán szükséges intézkedésekrol (szabályozott piacokra, MTF-ekre és OTF-ekre, az alaptermékekre és származtatott eszközökre nézve)
  MiFID II 32. cikk (2), 52. cikk (2)
RTS 19. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/824 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a multilaterális kereskedési rendszerek és a szervezett kereskedési rendszerek ismertetésének, valamint az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak tett értesítéseknek a tartalmára és formátumára vonatkozó végrehajtás technikai standardok meghatározásáról
  MiFID II 18. cikk (11)
RTS 20. Alkalmazandó kritériumok annak megállapítása céljára, hogy egy tevékenység csoportszinten a fotevékenységhez képest kiegészíto jellegunek minosül-e
  • Egyelore nem publikálták
  MiFID II 2. cikk (4)
RTS 21. Az illetékes hatóságok által alkalmazandó számítási módszertan az árupiaci származtatott ügyletek a pozíciólimitek megállapítására
  • Egyelore nem publikálták
  MiFID II 57. cikk (3), (12)
RTS 22. A felügyeleti hatóságok részére történo tranzakciós jelentésekrol.
  MiFIR 26 cikk (9)
RTS 23. A pénzügyi eszközök referencia adatainak jelentése
  MiFIR 27. cikk (3)
RTS 24. A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak kereskedési helyszín muködtetoje általi megorzésérol
  MiFIR 25. cikk (2), (3)
RTS 25. A kereskedési helyszínek üzleti órái összehangolásának mértékérol
  MiFID II 50. cikk (1), (2)
RTS 26. A szabályozott piacokon kereskedett származtatott termékek elszámolási kötelezettségérol, valamint az elszámolásra való befogadás ütemezésérol
  MiFIR 29. cikk (3)
RTS 27. A végrehajtási helyszínek által a megbízások végrehajtásának minoségérol szolgáltatott adatokról
  MiFID II 27. cikk (3), (10) a)
RTS 28. A befektetési szolgáltatást nyújtók éves összesített közzététele minden eszközosztály tekintetében a kereskedési volumen szerint az elso öt kereskedési helyszínrol azok közül, amelyeken az elozo évben ügyfélmegbízásokat hajtottak végre, a végrehajtás minoségérol szóló adatokkal együtt
  MiFID II 27. cikk (6), (10) b)
RTS A befektetési vállalkozások engedélyezéséhez kapcsolódóan benyújtandó információk és követelmények
  MiFID II 7. cikk (4)
ITS A befektetési vállalkozások üzleti tervével és vezeto testületeik tagjaival kapcsolatos információ nyújtására vagy az értesítésre szolgáló egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása
  • Egyelore nem publikált
  MIFID II 7. cikk (5)
RTS Határon átnyúló szolgáltatások, fióktelepek (passporting) rendelkezésre bocsátandó információk
  MiFID II 34. cikk (8), 35. cikk (11)
ITS Passporting, egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása
  • Egyelore nem publikált
  MiFID II 34 cikk (9), 35 cikk (12)
RTS A felügyeleti hatóságok közötti együttmuködés
  MiFIR 46. cikk (7)
RTS Harmadik országbeli vállalkozások nyilvántartásba vétele
  MiFID II 80. cikk (3)
RTS A részesedést (befolyást) szerezni kívánók által benyújtandó információk kimeríto jegyzéke
  • Egyelore nem publikált
  MiFID II 12. cikk (8)
ITS Az érintett, hatáskörrel rendelkezo hatóságok között szükséges konzultációs folyamat részletes szabályaival kapcsolatos egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások kialakítása
  • Egyelore nem publikált
  MiFID II 12. cikk (9)
RTS Taxatív módon meghatározott információk, amiket tartalmaznia kell egy befektetési vállalkozásban minosített többséggel rendelkezo tulajdonszerzésére vonatkozó értesítésnek.
  • Egyelore nem publikált
  MiFID I Article 10(a)(8)
ITS Standard formulák, formanyomtatványok, és eljárások az illetékes hatóságok által, a befektetési vállalkozásban minosített többséggel rendelkezo tulajdonszerzésére vonatkozó értesítése kapcsán folytatott egymás közötti konzultációs eljáráshoz
  • Egyelore nem publikált
  MiFID I Article


AKTUÁLISAz Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. március 31-én mintegy 518 oldalon jelentek meg a MiFID II és MiFIR uniós jogforrások végrehajtási normái, az ún...

Részletek

MiFID II fejlemények

2016. december 21.

Az év végéhez közeledve sem lassult a MiFID II-höz kapcsolódó jogalkotás. Ugyan az elmúlt hetekben újabb RTS és ITS elfogadására nem került sor, az ESMA újabb standardokkal kapcsolatban folytatott konzultációs eljárást: novemberben ért véget a konzultációt megelőző egyeztetés a származtatott ügyletekre vonatkozó egyes kereskedési kötelezettségekkel kapcsolatban; december 5-én ért véget a konzultáció az adatokhoz való hozzáférés biztosításához kapcsolódó egyes kérdésekkel kapcsolatban; és január 3-án ér véget a konzultáció likvid piaccal rendelkező termékekre vonatkozó megbízásokra vonatkozóan...

Részletek

A 2014/65/EU irányelvhez (MiFID II) és a 600/2014/EU rendelethez (MiFIR) kapcsolódóan újabb szabályozástechnikai standard (RTS) jelent meg...

Részletek

A 2014/65/EU irányelv (MiFID II) és a 600/2014/EU rendelet (MiFIR) alkalmazásának 1 éves elhalasztása ellenére a megújuló tőkepiaci szabályozási kerethez kapcsolódó uniós jogalkotás nem áll le...

Részletek