Hírek

Az Európai Bizottság 2017. szeptember 20-án javaslatot terjesztett elő az európai pénzügyi felügyeleti rendszer megújítására vonatkozóan...

Részletek

Az MNB 10/2017. (VIII.8.) számú ajánlása (a továbbiakban: Ajánlás) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CRR) által szabályozott speciális hitelezési kitettségek (a továbbiakban: SL kitettség), valamint a spekulatív ingatlanfinanszírozás kategóriába tartozó kitettségek definíciójának gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban fogalmaz meg felügyeleti elvárásokat...

Részletek

Az új uniós adatvédelmi rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR) alkalmazásával összefüggésben mind gyakrabban merül fel a „data mapping” kifejezés...

Részletek

A Kúria által elbírált eset tényállása szerint az alperesi bank (a továbbiakban: Bank), a fizetési megbízásban megjelölt bank által vezetett számla javára teljesítette a felperes (a továbbiakban: Ügyfél) átutalási megbízását...

Részletek