Hírek

A Kúria egyik nemrég közzétett döntésében (Pfv.V.20.348/2016., Kúriai Döntések 2017/3.) a túlzott mértékű kötbér mérséklésének elveit fogalmazta meg...

Részletek

A Kúria kimondta, hogy a pénzügyi intézmény szanálási eljárásának elrendelése mellett az eljárás során alkalmazott egyes szanálási intézkedéseknek, azaz végső soron az eljárás egészének is teljesíteni kell a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014...

Részletek

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. március 31-én mintegy 518 oldalon jelentek meg a MiFID II és MiFIR uniós jogforrások végrehajtási normái, az ún...

Részletek

A Bizottság - biztosítási csoportmentességi rendeletként ismert - 267/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101...

Részletek